Svätá Lucia, Mikuláš a ich predvianočný význam

Vianoce, to nie je len 24.december, sprevádza ich totiž mnoho iných sviatkov, o ktorých možno ani neviete.

Tak schválne, aký je význam svätej Lucie či svätého Mikuláša?

Sviatok svätej Lucie – zvyky a tradície

Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc. Stridží deň – aj takto sa zvykne nazývať 13.december, ktorý je sviatkom Lucie, podľa mnohých najväčšej bosorky vôbec. Bola však Lucia skutočne bosorka?

Lucia sa narodila v 3.storočí v Syrakúzach na Sicílii, v rodine bohatých kresťanov. Už v mladosti prisľúbila, že zasvätí svoj život službe Bohu. A preto, keď ju neskôr nútili vydať sa za pohanského mládenca, ktorému sa Lucia páčila, odmietla. Oči, ktoré na nej tak obdivoval, si sama doráňala a poslala mu ich. O nič dramatickejšia nebola ani jej smrť, umrela totiž rukou kata.

Je zložité celkom jasne vysvetliť, prečo z Lucie, pôvodne svätice, neskôr spravila cirkev čarodejnicu. Každopádne, so sviatkom sv. Lucie súvisí mnoho bohatých zvykov a tradícií, ktoré dnes už častokrát ani nepoznáme, čo je ozaj veľká škoda.

Spomeňme niektoré z nich:

Cesnak nás ochráni pred zlými duchmi. Iba je potrebné, aby sme ho dosť zjedli v predvečer sviatku Lucie. Alebo spravili cesnakový krížik na čele, brade alebo zápästí.

  • Na Luciu sa nesmela vpustiť do domu žiadna cudzia žena.
  • Taktiež bolo neprípustné niečo dávať či požičiavať, najmä nie po západe slnka.
  • V predvečer Lucie chodili po domoch ženy, zahalené do bielych plachiet, s tvárou celou od múky a celkom potichu, aby ich nik nespoznal. Ich úlohou bolo vymiesť všetky kúty, aby z domov a dvorov vyhnali všetky strašidlá, zlých duchov, temné sily, choroby i trápenia.
  • Dievčatá zrelé na vydaj zasa v tento deň napísali na 12 papierikov mená možných ženíchov, ktoré zložili a zalepili. Potom každý deň až do Štedrej večere jeden papierik hodili do ohňa alebo roztrhali. Na Štedrý deň ten, čo ostal, rozlepili, a tak sa dozvedeli meno toho pravého.
  • V niektorých regiónoch Slovenska bolo toto očakávanie spojené aj so strachom, pretože na lístočkoch bolo iba 10 mien. Na jedenástom bola napísaná smrť a na dvanástom bol možno ešte hrôzostrašnejší ortieľ – stará dievka.
  • Aj mladí chlapci mali v tento deň povinnosti. Návšteva Lucií v chalupách bola pre nich výzvou, aby zistili, ktoré z dievčat v dedine je bosorka. Na to však potrebovali vlastnoručne vyrobený drevený stolík. S jeho výrobou museli začať práve večer na sviatok svätej Lucie a potom každý deň niečo pridať tak, aby bol stolček hotový do Štedrého dňa. Zvláštnosťou tiež bolo, že pri jeho výrobe nesmeli použiť klince. Keď sa chlapec na polnočnej omši postavil na stolík, uvidel potom všetky miestne bosorky, pretože sedeli obrátené chrbtom k oltáru.

Svätý Mikuláš

Podobne ani Mikuláš nie je vymyslenou postavou, ktorú milujú predovšetkým deti. Akoby aj nie, keď im deduško s bielou bradou a v dlhom rúchu nosieva každý rok sladké odmeny?

Svätý Mikuláš ale skutočne existoval. Narodil sa okolo roku 270 n.l. na južnom pobreží Malej Ázie a bol biskupom. Jeho dobrota, zmysel pre spravodlivosť aj obetavosť ho robili už počas života medzi ľuďmi veľmi obľúbeným.

Medzi jeho najznámejší dobrý skutok patrí záchrana troch dievčat, ktoré chcel otec poslať do nevestinca. Hovorí sa, že istý boháč mal tri dcéry, ktorý keď prišiel o svoj majetok, rozhodol sa, že z dievčat urobí neviestky. Mikuláš sa však o tom dozvedel, a tak zabalil do kusa látky zlato a vhodil ho do mužovho domu. To zopakoval presne trikrát, až kým peňazí nebolo dosť na to, aby sa mohli všetky tri dievčatá slušne vydať. Odtiaľ je s najväčšou pravdepodobnosťou aj odvodená tradícia obdarúvavania na sv. Mikuláša.

Svätý Mikuláš je však patrónom mnohých, nielen detí. Rovnako tak má ochraňovať aj rybárov, lodníkov, zlatníkov či lekárnikov.

Presne od 9.storočia je 6.december sviatkom sv. Mikuláša.

Pôvodne vraj chodieval Mikuláš odetý do biskupského rúcha, na hlave nosieval biskupskú čiapku a v ruke barlu. Neskôr sa mikulášske prestrojenie zmenilo na červený kabát s červenou čiapkou s neodmysliteľnou hustou bielou bradou.

Mikuláša podľa tradície sprevádzajú čert a anjel. Kým anjel rozdáva dobrým deťom sladkosti a ovocie, deťom, ktoré počas roka až tak nepočúvali, dá zasa čert uhlie.

Dodnes je dobrým zvykom, že deti Mikuláša vítajú krátkymi básničkami či pesničkami.

Obrázok zdroj: http://cdn.history.com/sites/2/2015/04/hith-father-christmas-lights-iStock_000029514386Large.jpg

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použié iba pre účely spracovania tohoto komentáru. Zásady spracovania osobných údajov