Advent – jeho význam a história

Začalo sa adventné obdobie, azda najkrajší čas v roku, ktorý každý prežívame po svojom.

Či už ste veriaci, prísne dodržiavajúci všetky zvyky, tradície aj predvianočný pôst alebo sú štyri týždne pred Vianocami pre vás skôr obdobím, kedy trochu spomalíte a rekapitulujete uplynulý rok, chápať a poznať zmysel Adventu a jeho symbolov nie je na škodu.

Čo advetné obdobie symbolizuje, aký je jeho historický aj náboženský význam a ktoré z dávnych tradícií sa zachovali dodnes?

Príchod spasiteľa

Advent (z latinského „adventus“, čo značí príchod) znamená príchod Krista, ktorého už dlho očakávame. Počas tohto času sa kresťania pripravujú na slávenie Vianoc, avšak v hlbšom zmysle, duchovnom.

Advent má zároveň všetkým veriacim pripomenúť, že Kristus príde, takže ich život je vlastne očakávaním tohto príchodu.

Počas Vianoc či Adventu tak veriacim nejde iba o historické fakty, ktoré sa stali pred vyše 2000 rokmi, ani o materiálno a zhon, najväčší prínos týchto sviatkov by mal byť v niečom celkom inom – v pochopení, že celý život by mal byť pre nás akýmsi Adventom, očakávaním príchodu Ježiša, spasiteľa.

Symbol Adventu – veniec

Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviečkami. Tie sa počas štyroch adventných nedieľ postupne zapaľujú.

Zhodnúť sa na jednom pôvode adventného venca však nie je také jednoduché.

Podľa istých zdrojov už predkresťanské germánske národy vencom so zapálenými sviečkami vyjadrovali nádej, že chladná zima sa skončí a príde vytúžená jar.

Neskôr v stredoveku kresťania „prevzali“ túto tradíciu a prispôsobili si ju tak, aby veniec a sviečky na ňom zapálené vyjadrovali svetlo sveta, teda Krista, ktorý rozptýli temnotu i hriech.

Iné dôkazy zasa naznačujú, že adventný veniec bol vytvorený iba nedávno, až v 19.storočí. Za všetkým by mal byť istý nemecký protestantský pastor, ktorý v roku 1839 zhotovil veľký drevený kruh a položil naň 19 malých červených a 4 veľké biele sviečky, pričom malé sviečky zapaľoval postupne, každý všedný deň v čase Adventu a v nedeľu rozhorel aj veľkú sviečku.

Tento zvyk sa v protestantskej cirkvi v Nemecku celkom ujal.

Neskôr sa adventný veniec zjednodušil, zmenšil, až vyzerá tak, ako ho poznáme v súčasnosti.

Pokiaľ ide o tvar venca, nie náhodou je okrúhly. Kruh – bez konca i začiatku, má totiž symbolizovať Boha, nesmrteľnosť duše a večný život nájdený v Ježišovi Kristovi.

Šišky či orechy, ktoré veniec zdobia, sú zasa symbolom života a vzkriesenia.

Štyri sviečky reprezentujú štyri týždne Adventu. Svetlo opäť znamená Krista – svetlo sveta.

Cirkevný rok sa u katolíkov končí sviatkom Krista Kráľa a Adventom sa začína nový cirkevný rok.

Adventné obdobie

Toto štvortýždňové obdobie je pre všetkých veriacich predovšetkým časom duchovnej prípravy, pôstu a pokánia pred samotnými Vianocami, spomienkou na narodenie Krista.

Advent sa spomína už v Ríme v 5.storočí, ďalšie zmienky sú zo 6.storočia z Francúzska.

Adventné obdobie v tom čase zahŕňalo až šesť nedieľ a malo pôstno – kajúcny ráz. Až pápež Gregor I. Veľký (590-604) skrátil adventné obdobie na štyri nedele, čo malo symbolizovať 4000 rokov čakania na Mesiáša od vyhnania prvých rodičov z raja. Svoju konečnú podobu však Advent nadobudol až v 8. – 9.storočí. V r. 1362 Urban V., vtedajší pápež, zaviedol pre Advent pôstne pravidlá.

Obsah Adventu, jeho význam vyjadrujú aj staré adventné piesne, tzv. roráty. Vznikli podľa biblických prorockých textov. Roráty sa začínali spievať už pred svitaním a mali ľuďom pripomínať, že pred narodením Ježiša Krista ľudstvo „kráčalo v temnotách“.

Názov roráty je odvodený z najznámejšej latinskej adventnej piesne pochádzajúcej zo 16.storočia z Francúzska: „Rorate caeli Desuper…“ („Rosu dajte nebesia zhora…“).

Adventná doba by tak nemala byť len časom horúčkovitého zháňania darčekov a stresov.

V prvom rade je to o každom z nás, o zastavení sa a rozjímaní. Či už budete premýšľať o Bohu, Kristovi alebo „len“ o dobre ako takom a túžbe byť lepším človekom, má to nepochybne veľký zmysel, obzvlášť počas vianočných sviatkov.

Tak to precíťme naplno.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použié iba pre účely spracovania tohoto komentáru. Zásady spracovania osobných údajov