Strach a zdanlivá istota vás brzdia: Rozbehnite sa v ústrety životu a úspechu, naučte sa ako prekonať strach

NAUČTE SA AKO PREKONAŤ STRACH

My ľudia sa stále niečoho bojíme. Máme strach, že ochorieme, strachujeme sa o bezpečnosť svojich najbližších, bojíme sa, či budeme úspešní a keď úspech dosiahneme, máme obavy, či oň neprídeme…

A tak stále dookola.

Kládli ste si aj vy niekedy otázku, ako prekonať strach?

 

Ďalším problémom je motivácia a odhodlanie. Všetci si síce uvedomujeme, že keď chceme niečo dosiahnuť, v akejkoľvek oblasti života. No musíme pre to aj niečo urobiť, obetovať a ísť za tým, napriek tomu s tým však máme problém.

 

Zrejme je chyba v nedostatočnej angažovanosti, inšpirácii, chuti, respektíve sme častokrát nedostatočne motivovaní.

Ale čo je to tá motivácia?

Odkiaľ sa berie a ktorá je tá správna, čo nás dokáže naštartovať a nabudiť k lepším výkonom?

Poďme sa na to spolu pozrieť. Najprv si však odpovieme na otázku z úvodu:

Ako prekonať strach zo zlyhania?

 

“Veľká sebaúcta ide ruka v ruke s veľkým úspechom. A hlavnou príčinou neúspechu je malá sebaúcta, ktorá sa odráža v pocitoch menejcennosti, úbohosti až neschopnosti. Je to pocit, že nie ste v niečom dobrí, že sa s ostatnými porovnávate iba v negatívnom zmysle. Prisudzujete im väčšie schopnosti, než aké v skutočnosti majú. Malá sebaúcta vedie k stresu, pesimizmu, obavám, pochybnostiam a tendencii vždy sa podceňovať.” 

(Brian Tracy)

 

Toto je výrok muža, ktorý vie, o čom hovorí. Nie je ním nik iný ako Brian Tracy, úspešný rečník, motivátor, autor kníh aj audionahrávok.

 

Zdanlivo všetko, čoho sa tento pán chytí, slávi úspech. Až sa zdá, že je k nemu doslova predurčený.

 

 

Ako Brian Tracy dokázal prekonať strach?

A ono to zrejme aj tak je, akurát si to Brian musel všetko vlastnoručne, a nie ľahko vybojovať.

Dodnes preto počas svojich prednášok a vystúpení spomína na neľahké začiatky, keď začínal doslova od podlahy.

 

Áno, bývalý robotník a pomocný pracovník v lesoch či na farmách sa tiež v istom okamihu namotivoval, aby prekonal svoj strach a posunul sa o krok vpred.

 

Tým krokom bolo odhodlanie doštudovať a získať prestížny vysokoškolský titul. Následne, vďaka cieľavedomosti a dostatočnému odhodlaniu, no tiež nespornej sebadôvere vo svoje skryté možnosti, Tracy skutočne úspešne spromoval, čo mu otvorilo pomyselné dvere k lepším pracovným pozíciám.

 

Hoci mal našliapnuté na veľkú kariéru, rozhodol sa opäť zariskovať a vydal sa na cestu motivovania iných.

 

Bolo to správne rozhodnutie?

Že to bolo rozhodnutie správne, o tom svedčia jeho knihy, ktoré sú bestsellermi a mnohé z nich sú povinnou literatúrou manažérov firiem na celom svete a tiež viac ako stovka seminárov a prednášok, kam ho každoročne pozývajú.

 

Na jeden taký príde čoskoro aj do Prahy, čo je skvelá a vskutku jedinečná príležitosť zažiť jeho majstrovstvo naživo.

 

Chcete zistiť, ako to tento chlapík robí, že je taký dobrý v tom, čo robí?

Tak príďte.

 

Zahoďte strach a naučte sa ako uspieť (nielen) v predaji

A ak vám práve napadlo, že prísť nemôžete, lebo neviete, na čo by to bolo dobré, že máte STRACH, že vás to nikam neposunie, toto je kameňom úrazu vášho neúspechu.

Človek, ktorý sa neustále len bojí – má strach z pádu, z ľudí, z omylov, sa tomu všetkému skôr či neskôr začne vyhýbať, až sám seba celkom vyšachuje zo života.

 

Aj vy neviete, ako prekonať strach?

 

V pracovnej oblasti sa tento problém často a dosť chybne pomenúva ako zlý time management, odkladanie dôležitých činností na neskôr (prokrastinácia) alebo nedostatok predajných zručností. Manažér na to zareaguje tak,  že vám poskytne ešte viac tréningu, no bez ozajstnej podpory zvnútra sa nič nezmení.

 

Hovorí o tom aj Brian Tracy vo svojej knihe Jak mnohém lépe prodávat. Píše, že strach z odmietnutia je iba naučeným strachom, že je to zlý návyk, ktorý si človek vytvára rokmi na základe svojich skúseností. Podstatné je teda zmeniť vnútro, zmýšľanie, sebavedomie, ktoré ak chýba, nič nejde, ako má.

 

Cítite sa teraz zdanlivo v bezpečí?

Každý z nás má isté návyky, činnosti, ktoré opakovane robí s naučenou vierou, že ich robí dobre. V súčasnej rýchlej dobe však nestačí robiť len to „zaužívané“ a to, v čom sme zdanlivo dobrí. A

k chceme skutočne napredovať, je treba dennodenne prekonávať tieto zdanlivé istoty a vykročiť zo zóny bezpečia v ústrety nepoznaným možnostiam. Len vďaka tomu sa naučíte, ako prekonať strach.

 

Kto sa toho bojí, stagnuje, stráca sebadôveru, cíti sa byť neúspešný. A o tom je aj predaj, o oslovovaní stále nových ľudí, o potenciálnom riziku, možnom odmietnutí, avšak bez toho to nejde. Pokus – omyl, poznáte to?

 

Prečo sa vlastne tak bojíme prípadného odmietnutia?

Zóna bezpečia úzko súvisí s vnímaním samého seba. Človek sa cíti dobre, teda komfortne  vtedy, keď robí niečo, čo už pozná a v čom sa cíti byť dobrý.  Ak má teda predajca nízke sebavedomie a sklon k prehnanej sebakritike, je pre neho logicky veľmi ťažké uspieť bez ohľadu na tréningy a školenia, ktoré absolvuje.

 

Chyba je totiž hlbšie, v ňom samotnom, je to vlastný strach, ktorý ho brzdí.

Iba, keď pochopí, že opustiť zónu zdanlivého bezpečia je síce riskantné, no risk môže byť aj zisk (a mnohokrát aj je), len vtedy sa posunie dopredu a má šancu na ozajstný úspech.

 

Len vtedy sa naučí ako prekonať svoj vlastný strach.

 

Tak čo, prekonáte sami seba a vystúpite zo svojho tieňa?