Podľa psychologičky zo Stanfortskej univerzity existujú 2 spôsoby myslenia, ktoré formujú naše životy

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo sa niektorí ľudia dokážu životu postaviť čelom a vedia si poradiť s každou životnou situáciou, zatiaľ čo iní sú presvedčení, že môžete uspieť iba tým, že sa budete držať toho, v čom ste dobrí? Tento kontrast v myslení bol podrobne študovaný psychologičkou Stanfortskej univerzity, Carol Dwek, autorkou knihy Mindset.

Podľa Dwek a jej knihy existujú na tomto svete 2 základné typy ľudí:

Ľudia s pevne stanoveným myslením a ľudia s myslením zameraným na rast. Kategória, do ktorej spadáte, môže mať drastické účinky na úspech, ktorý vo svojom živote zažijete.

Ktoré myslenie najlepšie popisuje váš pohľad na život? Tu sú definujúce vlastnosti pevne stanoveného myslenia zameraného na rast:

Pevne stanovené myslenie: Vopred určený prístup k životu

Ľudia s pevne stanoveným myslením pristupujú k životu s presvedčením, že naša inteligencia a schopnosti sú predurčené od narodenia. Prechádzajú životom a veria, že ich vrodené schopnosti, nadanie a mentálna kapacita sú statické a nemožno ich meniť ani rozširovať.

Z tohto dôvodu majú títo ľudia niekoľko definujúcich charakteristík:

  • Neschopnosť počuť negatívnu spätnú väzbu alebo kritiku
  • Silná snaha dokázať svoju inteligenciu vyhýbaním sa zlyhaniu
  • Tendencia vyhýbať sa výzvam a úlohám, ktoré si vyžadujú mimoriadne úsilie
  • Ľahko sa vzdávajú, keď niečo nejde podľa plánu
  • Cítia sa byť ohrození úspechom druhých

Tieto vlastnosti v konečnom dôsledku vedú k tomu, že títo ľudia nedosiahnu svoj plný potenciál. Vyhýbanie sa skúsenostiam zabráni v živote potrebnému rastu. Neschopnosť prijať zlyhanie zabráni týmto ľuďom objavovať nové znalosti a vykonávať úlohy, ktoré k nim neprichádzajú prirodzene.

Pre tých, ktorí majú pevne stanovené myslenie, je v zásade nemožné pristupovať k svetu so zmyslom pre možnosti, pretože nevidia hodnotu v raste otvorenej mysle.

Myslenie rastu: Dynamický prístup k životu

Na rozdiel od tých, ktorí vidia život ako statický a predurčený, sú títo ľudia otvorení zažívaniu neustáleho vývoja života. Veria, že inteligencia a vrodené schopnosti sú niečo, čo je v neustálom vývoji a raste. Majú tendenciu hľadať príležitosti namiesto toho, aby od nich utekali.

Ľudia s myslením rastu často vykazujú tieto vlastnosti:

  • Schopnosť vidieť zlyhanie ako príležitosť učiť sa
  • Vytrvalosť a odhodlanie prekonať prekážky
  • Túžba vyhľadávať výzvy za účelom rastu
  • Prístup otvorenej mysle k negatívnej spätnej väzbe a kritike
  • Hľadanie inšpirácie v úspechoch iných

Keď ľudia s myslením rastu zažijú v živote zmeny, majú vrodenú schopnosť vidieť príležitosti aj napriek ťažkostiam. Tí, ktorí majú toto myslenie, majú tendenciu dosahovať vyššiu úroveň úspechu ako tí, ktorí majú pevne stanovené myslenie – jednoducho preto, že majú túžbu učiť sa a vynaložiť extra potrebné úsilie.

Odmietajú akceptovať, že inteligencia je statická črta. Ich hlavné presvedčenie je založené na myšlienke, že každý má schopnosť sa neustále učiť a rozvíjať svoje schopnosti.

Sú chvíle, keď sa každý ocitne v pasci pevne stanoveného prístupu k životu. Je však dôležité pochopiť, že statický pohľad na svet vám bráni v dosiahnutí vášho potenciálu. Keď sa pozeráme na svet s otvorenou mysľou, neexistujú limity na dosiahnutie najvyššej úrovne úspechu.

Zdroj: hackspirit.com

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použié iba pre účely spracovania tohoto komentáru. Zásady spracovania osobných údajov